Сеть Республиканского центра трансфера технологий

Тип профиля:
Страна клиента:
Целевая страна:
×
Найдено: 1667
# Название Дата изменения
BO7660 Classics of national literature: Janka Bryl. collection of works in 10 volumes. v. 1-2 2023-09-29
BO7659 A series of studies and publications ("Belarusian dialectology". Issue 5, A.V. Yarushevich "Russian-Belarusian dictionary. Archival heritage"; "Folk prose of Oktyabrshchyna"), within the framework of the year of the small homeland 2023-09-29
BO7655 Cycle of studies and editions ("Cities and villages of Belarus. Vitebsk region" book 1, "Melodies and chronicles of eras", "Routes of Belarusian tourism", "In the autumn of castles and palaces") in the field of art 2023-09-29
BO7651 Belarusian literature of the 20th-21st centuries: reception of the global and presentation of the original 2023-09-29
BO7653 Actual problems of modern Slavic studies: time, space, information technology 2023-09-29
BO2413 Цыкл даследаванняў і выданнi ("Беларуская дыялекталогія". Вып. 5, А.В. Ярушэвіч "Расейска-беларускі слоўнік. Архіўная спадчына"; "Народная проза Акцябршчыны"), ў рамках года малой радзімы 2023-09-29
BO7620 Current issues of anti-corruption work in the organization. Updated law and anti-corruption strategy. 2023-09-29
BO7614 Актуальные вопросы антикоррупционной работы в организации. Обновленный закон и стратегия борьбы с коррупцией. 2023-09-29
BO7621 Organization of work to consider appeals from citizens and legal entities. Problematic issues. 2023-09-29
BO7615 Организация работы по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц. Проблемные вопросы. 2023-09-29
BO7611 Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы - 2022 2023-09-29
BO7623 Economic Development Strategy of Belarus: Challenges, Implementation Tools and Prospects - 2021 2023-09-29
BO7618 Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы - 2021 2023-09-29
BO7624 Economic Development Strategy of Belarus: Challenges, Implementation Tools and Prospects - 2020 2023-09-29
BO7619 "Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы - 2020" 2023-09-29
BO7622 Economic Development Strategy of Belarus: Challenges, Implementation Tools and Prospects - 2022 2023-09-29
BO7650 Magazine "Belarusian Linguistics" Issue 90 2023-09-29
BO2414 Класікі нацыянальнай літаратуры: Янка Брыль. збор твораў у 10 тамах. т. 1-2 2023-09-28
BO2412 Цикл исследований и издания ("Гарады і вёскі беларусі. Віцебская вобласць" кн. 1, "Мелодии и летопись эпох", "Маршруты белорусского туризма", "У засені замкаў і палацаў") в области искусствоведения 2023-09-28
BO7644 Актуальныя праблемы сучаснай славістыкі: час, прастора, інфармацыйныя тэхналогіі 2023-09-28